Hướng dẫn sử dụng máy Toàn đạc điện tử TOPCON GTS 230

Đăng ngày 13:08, 27/03/2016

Dòng máy Toàn đạc điện tử TOPCON GTS 230 (HOẶC TOPCON GTS 233N / TOPCON GTS235N) là dòng máy toàn đạc điện tử phổ thông hạng trung của TOPCON, máy được thiết kế chế tạo với rất nhiều tính năng cơ bản của một toàn đạc điện tử như: đo điểm có lưu nhớ vào máy, gọi điểm đã lưu trong máy, Đo khoảng cách giữa hai điểm gương… Tuy nhiên, máy được thị trường Việt Nam chọn lựa bởi giá thành tương đối tốt, thương hiệu của Nhật Bản nên có độ bền cao, và độ chính xác khá ổn định... Trong bài viết này Công ty chúng tôi giới thiêu tới bạn bài viết chi tiết về việc hướng dẫn sử dụng máy Toàn Đạc Điện tử TOPCON GTS 230.

>> Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy Toàn Đạc Điện tử TOPCON GTS 230 từ nhà sản xuất

>> Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Topcon

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GTS-230N

Bài viết này sẽ chỉ ra 7 chức năng chính của máy Toàn đạc điện tử TOPCON GTS 230 gồm:

Chức năng 1/ ĐO ĐIỂM CÓ LƯU NHỚ VÀO MÁY

MENU-F1(DATA COLLECT) –F1(INPUT) rồi nhập tên file-F4 xác nhận

Bước 1: F1(OCC.PT) để nhập điểm trạm máy-F1(INPUT) để nhập số thứ tự của điểm trạm máy, ví dụ 01 – nhấn F4(ENTER) xác nhận - F1(INPUT) nhập ID là chú thích của điểm trạm máy, lưu ý là mỗi lần nhấn F1 sẽ chuyển đổi từ nhập số ALP sang nhập chữ NUM và ngược lại - F4(ENTER) xác nhận - F1(INPUT) để nhập chiều cao máy, sau khi nhập xong bạn nhấn F4, màn hình sẽ hỏi có chấp nhận tọa độ không thì nhấn F4(NO)-F4(OCNEZ) để nhập tọa độ cho điểm trạm máy - F3(NEZ)-F1(INPUT) để nhập, tiếp theo sau khi nhập xong thì nhấn F4 xác nhận-F3(REC)-F3(YES)

Bước 2: F2(BACKSIGHT) để nhập điểm định hướng - F1(INPUT) để nhập số thứ tự cho điểm định hướng, ví dụ 02-F4 xác nhận — nhnhấn F1 nhập chú thích cho điểm định hướng, ví dụ DH-F4 xác nhận-F1 nhập chiều cao gương – nhnhấn F4 xác nhận-F4(BS)-F3(NE/AZ)-F1(INPUT) để nhập tọa độ điểm định hướng - F4 xác nhận - Ngắm vào điểm định hướng và nhấn F3(MEAS) –nhnhấn 1 trong 3 nút F1(VH :đo điểm định hướng kiểu góc ), F2(SD: kiểu đo xa), F3(NEZ: tọa độ)

Bước 3: F3(FS/SS) để đo tọa độ các điểm - F1 nhập số thứ tự cho điểm đo đầu tiên - F4 xác nhận- F1(PCODE) nhập chú thích cho điểm - F4 xác nhận - F1 nhập chiều cao gương - F4 xác nhận-Ngắm vào điểm cần đo rồi nhấn F3(MEAS) – Tiếp tục nhấn 1 trong 3 nút F1(VH: kiểu góc) hay F2(SD: kiểu đo xa) và F3 (NEZ:kiểu tọa độ). Máy sẽ tự động lưu nhớ điểm vừa đo và chuyển sang điểm tiếp theo với số thứ tự tăng thêm 1.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GTS-230N

Chức năng 2/ GỌI ĐIỂM ĐÃ LƯU TRONG MÁY

MENU-F3-F3- Nhấn 2 nút mũi tên lên xuống để chọn file có điểm cần tìm rồi nhấn

F2(SRCH)-F3(PT#DATA) rồi nhập số thứ tự của điểm cần tìm - ấn F4 xác nhân

 

Chức năng 3/ CHUYỂN ĐIỂM RA THỰC ĐỊA: có 3 kiểu chính:

Kiểu 1: chuyển điểm theo kiểu khoảng cách

Nhấn nút vào mode đo khoảng cách-F4(P1)-F2(S.O)-F1(HD) rồi nhập khoảng cách của điểm cần chuyển so với điểm trạm máy-F4(ENTER)-Ngắm vào điểm định hướng rồi di chuyển gương sao cho máy bắt được gương .Nhìn trên màn hình nếu dHD<0 thì dịch gương ra xa máy cho đến khi dHD=0,nếu dHD>0 thì dịch gương lại gần máy.Khi dHD=0 thì điểm gương chính là điểm cần chuyển.

Kiểu 2: chuyển điểm đó lưu trong máy kiểu tọa độ MENU  -F2(LAYOUT) - F2(LIST) - Dùng nút lên xuống để chọn file có các điểm cần chuyển ra thực địa rồi nhấn F4(ENTER)-F3-F1(INPUT) để nhập số thứ tự của điểm cần chuyển ra thực địa rồi nhấn F4(ENTER)-F3(YES) – ta nhập chiều cao gương rồi nhấn F4(ENTER)-F1(ANGLE) rồi xoay ngang máy sao cho dHR= 0, khóa bàn độ ngang- F1(DIST) - chạy gương sao cho máy bắt được gương. Nhìn màn hình, nếu dHD < 0 thì dịch gương ra xa máy cho đến khi dHD=0,nếu dHD>0 thì dịch gương lại gần máy. Khi giá trị dHD=0 thì điểm gương chính là điểm cần chuyển. Nhấn F4(NEXT) để chuyển điểm tiếp theo

Kiểu 3: chuyển điểm không lưu trong máy kiểu tọa độ MENU - F2-F3(SKIP) - F1-F3(NEZ) - F1 nhập tọa độ của trạm máy rồi nhấn F4(ENTER)- tiếp theo nhập chiều cao máy rồi nhấn F4(ENTER)-F2(BACKSIGHT)-F3-F1 nhập tọa độ của điểm định hướng rồi nhấn F4(ENTER) rồi F3(YES)-F3(LAYOUT)-F3(NEZ)-F1 nhập tọa độ, sau khi nhập xong ta  nhấn F4(ENTER) - nhập chiều cao gương(R.HT) rồi cuối cùng nhấn F4(ENTER)-nhấn ANGLE rồi quay ngang máy đến khi dHR=0-nhấn DIST rồi chạy gương sao cho máy bắt được gương. Nhìn màn hình nếu dHD<0 thì dịch gương ra xa máy đến khi dHD=0, nếu dHD>0 thì dich gương lại gần máy cho đến khi dHD=0

Chức năng 4/ ĐO GIAO HỘI NGHỊCH

Trong mode đo điểm có lưu nhớ DATA COLLECT, khi trạm máy không ngắm được một số điểm đo chi tiết, ví dụ là điểm A. Ta chuyển trạm máy đến điểm B nào đó sao cho ở vị trí này trạm máy có thể ngắm được các điểm khuất mà trước đó trạm máy cũ không ngắm được.  Dùng mode đo giao hội nghịch ngắm 2 điểm đó biết tọa độ, máy sẽ tự động tính tọa độ điểm trạm máy mới B. Tại điểm trạm máy B này, ta tiếp tục vào mode đo DATA COLLECT để đo tiếp

Đặt máy tại điểm mới B rồi bật máy, nhấn MENU-F2-F2(LIST)- Dùng nút chọn file có các điểm đó biết tọa độ dùng cho giao hội nghịch rồi nhấn F4(ENTER) xác nhận-F4- F2(NEWPOINT)-F2(RESECTION)-F1 nhập số thứ tự cho điểm mới B này, ví dụ 50-F4- nhập chiều cao gương rồi nhấn F4- F1(INPUT) nhập số thứ tự của điểm đó biết tọa độ đầu tiên dùng để tính giao hội, ví dụ 03-F4-F3(YES)-nhập chiều cao gương rồi nhấn F4-ngắm vào điểm gương tại điểm 03 rồi nhấn F4(DIST)-màn hình tự động chuyển sang nhập điểm giao hội cũn lại-quay máy sang điểm này nhấn F1 rồi nhập số thứ tự, ví dụ 04 rồi nhấn F4(ENTER)-F3(YES)-F4(ENTER) xác nhận chiều cao gương-Ngắm vào gưong tại điểm 04 rồi nhấn F4(DIST)-F1(USE LAST DATA)-F4(CALC)-F4(NEZ)F3(YES). Điểm này sẽ được lưu nhớ vào máy.

Chức năng 5/ XUẤT SỐ LIỆU VÀO MÁY TÍNH

Chuyển dữ liệu: Nối cáp giữa cổng COM máy tính với máy toàn đạc

+ Về phía máy tính: bạn mở phần mềm Topcon Link. Vào menu file/Import from device/nhấp đúp chuột vào Topcon Total Station/nhấn đúp vào Addnew Station, chọn Model là GTS-220 rồi OK/Tích đúp vào File1.txt rồi chờ, bạn lưu ý là chưa nháy vào Start.

+ Về phía máy toàn đạc: vào phần MENU-F3(MEMORY MGR)-F4-F4-F1(DATA TRANFER)-F1-F1(SEND DATA)-F1(MEAS DATA)-F2(LIST) rồi dùng nút  mũi tên lên xuống chọn file để trút rồi nhấn F4-F3(YES), cùng lúc đó bên phía máy tính ta mới nhấn vào Start.

TỆP File được xuất ra sẽ hiện ra trên màn hình máy tính. Ta vào meny File/SAVE AS rồi chọn dạng đuôi (thường SAVE AS sang các dạng đuôi sau : .DWG, HOẶC DXF( đuôi dạng CAD) hoặc đuôi .CSV (đuôi dạng EXCEL)

6/  MODE ĐO NGOÀI KHÔNG LƯU NHỚ VÀO MÁY TÍNH

Có 3 kiểu: đo tọa độ, đo góc và đo khoảng cách

Để đo tọa độ: nhấn nút

R.HT: ta nhập chiều cao gương

F4 INSHT : để nhập chiều cao máy Nhấn

OCC: nhập tọa độ máy

Sau khi nhập 3 thông số trên ta ngắm vào gương rồi nhấn F1(MEAS) để đo

Đo khoảng cách: nhấn nút

Ngắm vào gương rồi nhấn F1(MEAS), máy sẽ hiện ra HR : góc ngang

HD: khoảng cách ngang

VD : khoảng cách đứng

Mỗi lần nhấn nút màn hiển thị sẽ chuyển đổi sang hiển thị khoảng cách nghiêng SD hoặc HD&VD

Cuối cùng để Đo góc: nhấn ANG

7/ ĐO KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐIỂM GƯƠNG:

Nhấn MENU-F4-F1(PROGRAM)-F2(MLM)-F2-F2-F1- F2(R.HT) nhập chiều cao gương-F4 xác nhận- Ngắm vào điểm gương thứ nhất rồi nhấn F1(MEAS)- Ngắm sang điểm gương thứ 2 nhấn F2(R.HT) nhập chiều cao gương tại điểm 2-F4 -F1(MEAS), màn hình sẽ hiện ra các thông số:

dHD là khoảng cách ngang giữa 2 gương và dVD là chênh cao của gương 2 so với gương 1

Chuyển gương 2 đến điểm thứ 3, ngắm vào gương tại điểm 3 rồi ần 3(HD)- F1(MEAS) máy sẽ hiện ra khoảng cách dHD và dVD giữa điểm gương 1 và điểm gương

3. Cứ tiếp tục như vậy để gương 1 cố định, gương cũn lại chạy đến các điểm ta đo được khoảng cách và chênh cao giữa điểm chạy gương và điểm 1 ban đầu

Bạn chú ý: Gương tại điểm 1 chỉ phải đo 1 lần đầu

Cao độ của các điểm gương này ta dùng mode đo tọa độ không lưu để đo

Sản phẩm máy máy Toàn đạc điện tử TOPCON đang có tại Đo đạc Trường Sơn:

CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐO ĐẠC TRƯỜNG SƠN

Giấy CNĐKDN: 0312236339 - Ngày cấp: 15/04/2013. Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Địa chỉ: 2Bis Trường Sơn, P.2 , Q. Tân Bình, Tp HCM

ĐT: (028) 38 455 868 - Fax: (028) 38 455 869 - Hotline: 094 7329 229

Website: dodactruongson.com - Email: dodactruongson@gmail.com

CÔNG TY CP THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA NAM THĂNG LONG

Địa chỉ: 44 Tố Hữu, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35 430 663 - Fax: 04.35 430 662

Hotline: 0947 449 669

Website: dodactruongson.com - Email: dodactruongson@gmail.com

Copyright © 2015 - 2018 Dodactruongson.com. Thiết kế web
dodactruongson.com
dodactruongson.com