Máy Định Vị Vệ Tinh GPS

Máy định vị vệ tinh GPS,Công ty Cổ Phần XD ĐO ĐẠC TRƯỜNG SƠN  là một công ty Nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy đo đạc của