Máy định vị GPS cầm tay

Công ty Cổ Phần XD ĐO ĐẠC TRƯỜNG SƠN  là một công ty Nhập khẩu, phân phối bán các loại máy định vị GPS định vị cầm tay hàng đâu Việt Nam trong nhiều năm.